Kursy Kwalifikowanej
Pierwszej Pomocy


Dla kogo dedykowany jest Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy ?
Jest to specjalny kurs w szczególności adresowany do służb ratowniczych. Posiadamy uprawnienia, sprzęt i kadrę do przeprowadzania takich kursów w województwie łódzkim.

Dotychczas mieliśmy przyjemność realizacji kursów KPP i recertyfikacji dla mieszkańców powiatu piotrkowskiego, tomaszowskiego, łódzkiego wschodniego: w Piotrkowie Trybunalskim, Opocznie, Tomaszowie Mazowieckim, Łodzi, jak również w Radomsku, czy Pabianicach.

Program kursu KPP

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy obejmuje następujący zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej:

 • Aspekt prawny organizacji ratownictwa medycznego,
 • Zabezpieczenie miejsca zdarzenia (bezpieczeństwo własne i osoby poszkodowanej)
 • Prezentacja i zapoznanie się z zestawami ratowniczymi, szczegóły na temat dezynfekcji sprzętu.
 • Istotne szczegóły z zakresu anatomii i fizjologii człowieka,
 • Ocena stanu poszkodowanego: jak przeprowadzić badanie wstępne oraz szczegółowe.
 • Symulacja i algorytm postępowania w przypadku poszkodowanego nieprzytomnego.
 • Resuscytacja (dorosłego, u dziecka, dla niemowlęcia, noworodka + sytuacje szczególne reanimacji).
 • Defibrylator zautomatyzowany. Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną.
 • Wstrząs : definicja, rozpoznanie, przyczyny, postępowanie w przypadku wstrząsu.
 • Inne stany nagłe – drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie.
 • Postępowanie w urazach mechanicznych i obrażeniach: złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn.
 • Postępowanie w urazach chemicznych, termicznych, elektrycznych i obrażeniach, zagrożenia środowiskowe.
 • Taktyka działań ratowniczych – zdarzenie masowe, mnogie, pojedyncze, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka.
 • Sprawna i skuteczna ewakuacja ze strefy zagrożenia, analiza przypadków.
 • Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych.
 • Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych.
 • Praca zespołu Ratownictwa Medycznego, współpraca z innymi jednostkami ratownictwa.


Kursy przypominające KPP w regionie łódzkim dla instytucji z miast:


Piotrków Trybunalski,
Tomaszów Mazowiecki,
Radomsko,
Bełchatów,
Opoczno,
... i okolic !ZAPYTAJ O SZKOLENIE DLA TWOJEJ FIRMY