Jak rozpoznać udar ?

Badania w USA potwierdziły iż szybkie rozpoznanie udaru mózgu, a więc zaalarmowanie innej osoby lub pogotowia o pomoc ma ogromny wpływ na stan zdrowia danej osoby po przebyciu udaru lub wręcz może uratować mu życie. Objawawem udaru mózgu może być na przykład jedna z sytuacji wymienionych niżej lub kilka z nich:

 • niedowład jednej połowy ciała (brak możliwości podniesienia obu kończyn górnych do góry)

 • opadanie kącika ust po jednej stronie,

 • uczucie drętwienie jednej połowy ciała, lub drętwienie twarzy czy kończyny,

 • zaburzenia mowy (pod różną postacią, pacjent mówi niewyraźnie, bełkotliwie, miesza słowa, nie umie nazwać podstawowych przedmiotów np. widelca)

 • silny ból głowy (w zależności od typu udaru)

 • zaburzenia świadomości
 • Pierwsza pomoc

  Jak zachwować się w sytuacji, gdy rozpoznajecie Państwo u innej osoby lub u siebie (!) objawy opisane wcześniej. To prawdopodobnie udar mózgu, a zatem tych objawów na prawdę nie wolno bagatelizować.

  Powiadamiamy natychmiast Pogotowie Ratunkowe zgłaszając aktualny adres lub miejsce pobytu

  Szczegóły na temat wczesnego rozpoznania udaru. Ocena według schematu FAST.


  Kontakt w sprawie szkoleń i kursów w województwie łódzkim:


  pierwszej pomocy medycznej,
  kwalifikowanej pierwszej pomocy,
  recertyfikacji kursów pierwszej pomocy,
  szkoleń BHP i przeciwpożarowych.  ZAPYTAJ O SZKOLENIE DLA TWOJEJ FIRMY