Kwalifikowana pierwsza pomoc

Specjalizujemy się w organizowaniu kursów kwalifikowanej pierwszej pomocy. Czym są dokładnie takie kursy i do jakiej grupy zawodowej są kierowane?

Wykłady, szkolenie oraz ćwiczenia praktyczne z zakresu KPP dla osób lub instytucji zlokalizowanych w województwie łódzkim, a w szczególności:
- Piotrkowa Trybunalskiego i Tomaszowa Mazowieckiego,
- Bełchatowa i Łodzi,
- Opoczna i Radomska,
- Zgierza i Pabianic,
prowadzone są w miejscowości Wolbórz (szczegóły w zakładce kontakt).

Zapraszamy również jednostki z całego kraju zainteresowane profesjonalnym kursem kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Szkolenia KPP woj.łódzkie

Kursy z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy są dedykowane tylko niektórym grupom zawodowym. Mają one na celu doskonalenie umiejętności osobom zatrudnionym lub pełniącym służbę współpracując z Jednostkami Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Ponadto takie szkolenia są skierowane do grup które obowiązane są prawnie do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Chodzi tu przede wszystkim o :

  • Państwową Straż Pożarną,
  • Policję, Wojsko, Straż Graniczna,
  • jednostki Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
  • Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
  • Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
  • niektóre jednostki podległe i powołane przez MSW lub MON,
  • Grupa Ratownicza Polskiego Czerwonego Krzyża,


Organizacja kursów kwalifikowanej pierwszej pomocy w województwie łódzkim:


kursy kpp w Piotrkowie Trybunalskim,
kurs dla Tomaszowa Mazowieckiego,
kurs dla Radomska i okolic,
kurs w Bełchatowie,
kurs w Opocznie,ZAPYTAJ O SZKOLENIE DLA TWOJEJ FIRMY