Szkolenia przeciwpożarowe

Firma PIO-MED organizuje również (poza szkoleniami stricte medycznymi), szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Niezbędne szkolenia pracowników dla każdej z firm działającej nie tylko na terenie województwa łódzkiego, w takich miejscowościach jak: Piotrków Trybunalski, Tomaszów Mazowiecki, Opoczno, Radomsko czy Bełchatów ale także w firmach na terenie całego kraju.

Wyspecjalizowany personel prowadzący zajęcia dydaktyczne sprawnie oraz w ciekawy sposób omawia wszelkie niezbędne dla codziennego bezpieczeństwa i higieny pracy zagadnienia.

PPOŻ, warto wiedzieć

Czym jest termin ochrona przeciwpożarowa. Powołajmy się w tym miejscu na definicję zaczerpniętą Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej:

Polega ona na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia i mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez:
- zapobieganie powstaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia,
- zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia,
- prowadzenie działań ratowniczych.


A zatem jak sami Państwo widzicie jest definicja ochrony przeciwpożarowej obejmuje szerokie spektrum tematów. Na szkoleniach w firmie PIO-MED pracownicy Waszych firm uzyskają szeroką wiedzę w zakresie ochrony PPOŻ.


Profesjonalne szkolenia dla firm z Piotrkowa Trybunalskiego, Tomaszowa Mazowieckiego, Bełchatowa oraz Radomska i Opoczna z zakresu:


pierwszej pomocy,
kwalifikowanej pierwszej pomocy,
recertyfikacji kursów kwalifikowanej pierwszej pomocy,
szkoleń BHP i przeciwpożarowych.ZAPYTAJ O SZKOLENIE DLA TWOJEJ FIRMY